Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
19:34
8894 cb7b
19:34
Sponsored post
04:52
14:04
Reposted fromFlau Flau viahormeza hormeza
14:01
Reposted fromFlau Flau viahormeza hormeza
13:57
“A relationship is about inventing your own language. You’ve got the jokes, you’ve got the songs, you have this anecdote that’s going to make you laugh three years later. It’s this language that you build. That’s what you mourn for when you’re losing someone you love. This language you’re not going to speak with anybody else.”
— Céline Sciamma, filmmaker (Portrait of a Lady on Fire, Water Lilies)
Reposted fromcvx cvx viaweruskowa weruskowa
20:54

"Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?"

Haruki Murakami

Reposted fromnowaktualny nowaktualny viacytaty cytaty
20:52
5971 a875 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahormeza hormeza
20:51
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński, Elegia codzienna
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viahormeza hormeza
20:49
6620 5b69
Reposted fromerial erial viahormeza hormeza
20:48
To, o czym myślisz w kolce obrośnie i wróci z podwójną siłą.
— "Niedopowieści" Patrick the Pan
Reposted fromhesiamela hesiamela viahormeza hormeza
19:17
jak wielki pożar jest świat
co wiecznie trawić się ma
od nieba aż po ziemię

więc przez płonący las przeprowadź mnie
niech z nieba spadnie na mnie wielki deszcz

wody mi daj...
18:52
6948 8bba 500
18:52
Reposted fromsowaaa sowaaa viaheima heima
18:41
1703 e392 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaheima heima
18:41
0478 05ad 500
Reposted frompamieciodlegle pamieciodlegle viaheima heima
21:03
0612 0b00 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakeeplooking keeplooking
21:02
5198 7d3f
Reposted fromFeindfeuer Feindfeuer viaszpaqus szpaqus
21:00
3410 9069 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viakeeplooking keeplooking
20:54
6991 160a 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabanshe banshe
20:37
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...