Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
05:35
7995 e8d8 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viablotind blotind
10:42
Są rzeczy, po których człowiek się już nigdy nie podnosi. Są historie, po których zmieniamy się bezpowrotnie, a o tym czy, kiedy i jak one się nam przydarzą, rozstrzyga zazwyczaj ślepy zbieg okoliczności. Prawie każdy z nas jest w jakiś sposób szalony.
— J. Żulczyk
Reposted fromkonwalia konwalia viaThe1995 The1995
16:25
5973 6196
Reposted bydrfredwartimenoveltymarbearSkydelanthetemplebarszczowakarolinnaamanxxc0ffeevairailovegreenmerenwyninteressiert-mich-netSantheambassadorofdumblockesLeguanienabsurdalnafuchsboiPsaikokagel
07:58
7608 0bec
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMarcoDW MarcoDW
19:40
5900 8632 500
Reposted fromhormeza hormeza viaaisajo aisajo
19:40
Nikt nie może być mi bliższy ode mnie, a ja, ja jestem sobie czasem taki daleki.
— Stanisław Lem "Szpital Przemienienia"
19:36
19:35
3330 795f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakot kot
16:56
18:30
Jestem tak nieśmiały, że aby się do kogoś odezwać, muszę się doprowadzić do stanu, w którym nie jestem się w stanie odezwać do nikogo.
— Żulczyk
Reposted byahazaynlo ahazaynlo
18:16
Nie ma nic gorszego niż człowiek, który się czegoś spodziewa...
I którego nic nie spotyka.
Reposted fromironicznemarzenia ironicznemarzenia
17:18
1282 4aca
Reposted byfederstern federstern
16:59
16:52
3736 533f
Reposted frommariola mariola
13:26
Najgorsze blizny to te po szczęściu.
— Internet
Reposted frompaaulkaa paaulkaa
14:34

(Odeszli od siebie z powodu nieustalen...)

Odeszli od siebie z powodu nieustaleń
Zgubili adresy i zapomnieli twarzy
Wracali do wspomnień co najwyżej z uśmiechem
Po którejś tam wódce kiedy robi się gorzko
Nie - ani ich pociąg ani też katastrofa
Ani deszcz też nie złączył To było bezpowrotne
To że bardzo kiedyś z powodu nieustaleń
Odeszli od siebie na dwa bieguny mostu
— Stanisław Grochowiak
Reposted frombeinthe beinthe viapromyczek promyczek
14:31
0261 7259
Reposted fromjustonebreathe justonebreathe
18:49
18:34
4572 3d18
Reposted fromkaiee kaiee vianyaako nyaako
18:33
Nie pytaj siebie co potrzeba światu. Zapytaj co ożywia ciebie, i idź, zrób to, ponieważ światu potrzeba ludzi żywych.
— John Eldredge – Dzikie Serce. Tęsknoty męskiej duszy
Reposted fromzielono zielono
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl